Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
Thông báo bảo trì máy chủ ngày 23/10/2019
23/10/2019 09:57
Quay về

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ

 

Ngày 23/10/2019 Hành Tẩu Giang Hồ xin phép được bảo trì để tối ưu hóa dữ liệu máy chủ, nội dung cụ thể như sau:
- Thời gian bắt đầu từ 8:00 ngày 23/10 và dự kiến sẽ kéo dài trong 8 tiếng (có thể sớm hoặc trễ hơn).
- Trong thời gian bảo trì sẽ không thể đăng nhập vào tất cả các máy chủ game.

XÓA DỮ LIỆU CÁC NHÂN VẬT KHÔNG HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY
Sau khi ưu hóa máy chủ kết thúc, dữ liệu của những người chơi đạt điều kiện sau đây sẽ bị xóa khỏi máy chủ: người chơi có cấp độ thấp hơn 100 và không đăng nhập liên tục trong ít nhất 60 ngày.