Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Hướng dẫn] Khiêu Chiến Phó Bản
18/04/2019 14:19
Quay về
 1. Khiêu chiến phó bản nguyên liệu
 2. Khiêu chiến phó bản cốt truyện
 3. Khiêu chiến Thông Thiên Tháp
 4. Khiêu chiến phó bản tổ đội

Quy tắc chung tham gia khiêu chiến phó bản:

 1. Sau khi vượt một phó bản, có thể tiến hành khiêu chiến phó bản kế tiếp.
 2. Khi người chơi đạt cấp độ yêu cầu thì có thể sử dụng tính năng càn quét những phó bản đã vượt. Mỗi ngày có một lượt càn quét phó bản miễn phí.
 3. Người chơi khiêu chiến xong thì có thể làm mới phó bản và nhận thêm 1 lần khiêu chiến cho mỗi phó bản.
 4. Mỗi ngày giới hạn 3 lượt làm mới và miễn phí lượt đầu.

I. Khiêu chiến phó bản nguyên liệu

Người chơi khi tham gia khiêu chiến phó bản nguyên liệu sẽ nhận được nguyên liệu đặc thù trong quá trình tiến cấp sức mạnh nhân vật. 

1) Hướng dẫn tham gia phó bản nguyên liệu

 • (1) Mở giao diện phó bản chọn thẻ “Nguyên Liệu”.
 • (2) Trong giao diện phó bản nguyên liệu chọn tiếp phó bản mong muốn (VD: PB Thú Cưỡi, PB Tăng Sao, PB Cường Hóa,…) để xem thông tin các phó bản thú cưỡi hiện có.
 • (3) Chọn độ khó của phó bản hiện có tương ứng với cấp độ nhân vật.
 • (4) Bấm “KHIÊU CHIẾN” để tiến hành vào khiêu chiến phó bản.

2) Phần thưởng phó bản nguyên liệu

a) Phó bản Thú Cưỡi

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công phó bản thú cưỡi, người chơi sẽ nhận được phần thưởng cố định: “Tiến Cấp Đan” và “Thú Cưỡi Đan”
 • Những lần khiêu chiến sau sẽ nhận quà xác suất.

b) Phó bản Tăng Sao

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công phó bản , người chơi sẽ nhận được phần thưởng cố định: “Đá Tăng Sao” (cấp và số lượng đá nhận được tùy thuộc vào độ khó của khó bản, độ khó càng cao thì cấp càng cao, số lượng càng nhiều).
 • Những lần khiêu chiến sau sẽ nhận quà xác suất.

c) Phó bản Cường Hóa

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công phó bản , người chơi sẽ nhận được phần thưởng cố định: “Đá Tăng Sao” (cấp và số lượng đá nhận được tùy thuộc vào độ khó của khó bản, độ khó càng cao thì cấp càng cao, số lượng càng nhiều).
 • Những lần khiêu chiến sau sẽ nhận quà xác suất.

d) Phó bản Thần Khí

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công phó bản thú cưỡi, người chơi sẽ nhận được phần thưởng cố định: “Tiến Cấp Đan” và “Thần Khí Đan”.
 • Những lần khiêu chiến sau sẽ nhận quà xác suất.

​​​​​​​

e) Phó bản Thần Binh

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công phó bản , người chơi sẽ nhận được phần thưởng cố định: “Đá Tăng Sao” (cấp và số lượng đá nhận được tùy thuộc vào độ khó của khó bản, độ khó càng cao thì cấp càng cao, số lượng càng nhiều).
 • Những lần khiêu chiến sau sẽ nhận quà xác suất.

​​​​​​​

f) Phó bản Cánh

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công phó bản thú cưỡi, người chơi sẽ nhận được phần thưởng cố định: “Bạch Vũ” và “Thuộc Tính Đan”.
 • Những lần khiêu chiến sau sẽ nhận quà xác suất.

​​​​​​​

II. Khiêu chiến phó bản Cốt Truyện

Người chơi khi tham gia khiêu chiến phó bản nguyên liệu sẽ nhận được nguyên liệu đặc thù trong quá trình tiến cấp sức mạnh nhân vật.

1) Hướng dẫn tham gia phó bản cốt truyện

 • (1) Mở giao diện phó bản chọn thẻ “Cốt Truyện”.
 • (2) Trong giao diện phó bản cốt truyện chọn tiếp phó bản mong muốn (VD: Loạn Thế Chi Thủy, Biến Địa Lang Yên, Khiêu Chiến Liêu Tướng…) để xem thông tin các phó bản.
 • (3) Chọn độ khó của phó bản hiện có tương ứng với cấp độ nhân vật.
 • (4) Bấm “KHIÊU CHIẾN” để tiến hành vào khiêu chiến phó bản.

​​​​​​​

2) Phần thưởng khiêu chiến phó bản cốt truyện

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công phó bản thú cưỡi, người chơi sẽ nhận được phần thưởng cố định: “Rương Phòng Cụ”, “Mảnh Đồ Cam” và “Điểm Tu Vi”.
 • Những lần khiêu chiến sau sẽ nhận quà xác suất.

​​​​​​​

III. Khiêu chiến Thông Thiên Tháp

Người chơi khi tham gia khiêu chiến phó bản nguyên liệu sẽ nhận điểm kinh nghiệm và đan dược dùng tăng sức mạnh nhân vật.

1) Hướng dẫn tham gia khiêu chiến Thông Thiên Tháp

(1) Mở giao diện phó bản chọn thẻ “Leo Tháp”.

(2) Trong giao diện Thông Thiên Tháp chọn “KHIÊU CHIẾN” để tiến hành khiêu chiến Thông Thiên Tháp.

​​​​​​​


2) Phần thưởng khiêu chiến Thông Thiên Tháp

Thông Thiên Tháp hiện tại có 9 tầng và 20 ải ở mỗi tầng (tổng cộng 180 ải), khiêu chiến sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm và đan dược.

a) Phần thưởng xếp hạng Thông Thiên Tháp

 • Hạng cao nhất của người chơi sẽ được ghi nhận thông qua Bảng Thông Thiên, người chơi đạt thứ hạng càng cao sẽ nhận được nhận thêm phần thưởng: “Danh Vọng” và “Đan Dược”.

b) Phần thưởng khiêu chiến Thông Thiên Tháp (nhận sau khi vượt thành công)

 • Sau khi khiêu chiến lần đầu thành công sẽ nhận thưởng phần thưởng cố định: “Điểm Kinh Nghiệm” và “Đan Dược”.
 • Mỗi ngày có thể làm mới , lần đầu miễn phí, có thể sử dụng tính năng càn quét để bỏ qua khiêu chiến và nhận phần thưởng trực tiếp.

IV. Khiêu chiến Phó bản Tổ đội

1) Hướng dẫn tham gia khiêu chiến phó bản tổ đội

Để tham gia khiêu chiến phó bản tổ đội, người chơi tiến hành thành lập tổ đội tuần tự theo các bước:

1) Mở giao diện phó bản, chọn thể “Tổ Đội”.

2) Chọn phó bản để khiêu chiến: Phó bản EXP, phó bản Bạc, Nhạn Môn Chiến và Hồng Môn Yến.

3) Nhấn chọn “TẠO PHÒNG” để thêm quy tắc và yêu cầu cho thành viên tham gia tổ đội. Hoặc chọn “VÀO NHANH” để tiến hành khởi tạo tổ đội nhanh.

Sau khi thành lập tổ đội, người chơi tiến hành chọn “BẮT ĐẦU” để cùng tổ đội tham gia khiêu chiến phó bản tổ đội.

2) Nguyên tắc tham gia và phần thưởng

a) Phó bản EXP

 • Phần thưởng: “EXP Đan”.

​​​​​​​

 • Quái trong phó bản sau 50 giây sẽ nhận trạng thái cuồng bạo, tăng nhanh sức mạnh. Cần tốc chiến tốc thắng.
 • Tham gia khiêu chiến phó bản trong thời gian quy định, tiêu diệt quái sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm. Có thể sử dụng vật phẩm để nhận thêm EXP khi tiến hành khiêu chiến phó bản. Trong đội có thành viên cùng bang tham gia sẽ nhận thêm phần thưởng.
 • Khi tham gia chiến đấu, có thể mở cổ vũ để tăng sát thương lên quái và nhận thêm phần thưởng.

​​​​​​​

b) Phó bản Bạc

 • Phần thưởng: “Ngân Lượng”.

 • Tiêu diệt tặc phi (khinh công tuyệt đỉnh) và Thủ lĩnh tặc phi (thần công cái thế) nhận được ngân lượng, tiêu diệt Tặc Thần sẽ nhận được nhiều ngân lượng. Có thể sử dụng vật phẩm để nhận thêm ngân lượng. Trong đội có thành viên cùng bang tham gia sẽ nhận thêm phần thưởng. Khi tham gia chiến đấu, có thể mở cổ vũ để tăng sát thương lên quái và nhận thêm phần thưởng.

c) Nhạn Môn Chiến

 • Phần thưởng: “Đá Tẩy Luyện” và “Đá Tinh Luyện”

​​​​​​​

 • Trong thời gian khiêu chiến, tiêu diệt quái đủ số lượng hạn định sẽ nhận được phần thưởng.
 • Ngoài ra, khi di chuyển trong phó bản, có thể mở rương để nhận phần thưởng bất ngờ.
 • Trong đội có thành viên cùng bang tham gia sẽ nhận thêm phần thưởng. Khi tham gia chiến đấu, có thể mở cổ vũ để tăng sát thương lên quái và nhận thêm phần thưởng.

d) Hồng Môn Yến

 • Phần thưởng: “Phiếu Điểm” và “Điểm Lịch Luyện”

​​​​​​​

 • Trong thời gian khiêu chiến, bảo vệ thành công Gia Luật Đức Quang sẽ nhận được phần thưởng. Nguyên tắc khiêu chiến:

+ Ngoài thành viên mặc định của tổ đội, người chơi có thể triệu hồi sĩ binh để hỗ trợ chiến đấu.

+ Có 30 đợt quái tấn công, BOSS xuất hiện vào mỗi đợt thứ 10. Mỗi đợt boss tử vong sẽ ngẫu nhiên làm mới 1 bùa lợi: đầy nộ, trị liệu, vô địch hoặc tấn công. Khi tiêu diệt quái thường cũng sẽ có tỉ lệ xuất hiện bùa lợi.

+ Tiêu diệt Ảnh Vệ, Độn vệ có tỉ lệ xuất hiện Thích Khách ám tế Gia Luật Đức Quang.

** Nên ưu tiên tiêu diệt quái có tầm đánh xa.

​​​​​​​