Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Cẩm Nang] Hệ Thống Thú Cưỡi
25/04/2019 15:06
Quay về

Thú Cưỡi gồm có 2 tính năng chính là Tiến Bậc và Ảo Hóa

  1. Tiến Cấp

Nguyên liệu: Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan

Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan có thể nhận thông qua: Cầu Phúc, PB Thú Cưỡi, hoạt động Trục Lộc

Tiến cấp Thú Cưỡi gia tăng điểm chúc phúc. Khi điểm chúc phúc đầy cần tiêu tốn mảnh Thú Cưỡi thích hợp để Tiến Cấp

  1. Ảo Hóa

Ngoài Tiến Cấp Thú Cưỡi để nhận các ngoại hình khác nhau thì vẫn có những Ảo Hóa Thú Cưỡi khác người chơi có thể có được thông qua các sự kiện trong game

Các Ảo Hóa Thú Cưỡi khi sở hữu đều gia tăng chỉ số cho nhân vật

Có thể linh động thay đổi giữa các Ảo Hóa giúp tăng độ thời trang mà vẫn không làm giảm Lực Chiến