Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Cẩm Nang] Hệ Thống Thần Binh
23/04/2019 10:17
Quay về

Thần Binh: Vũ Khí chuyên dụng của từng phái như Thương (Dương Gia), Cung (Đào Hoa), Hoàn (Tiêu Dao)

Thần Binh gồm có 3 tính năng chính cần lưu ý là: Tăng Sao, Tăng Bậc và Linh Kiện

Tất cả những Thần Binh nhân vật sở hữu bao gồm cả 3 tính năng trên của từng Thần Binh đều cộng dồn chỉ số cho nhân vật

Có thể chủ động chọn ngoại hình Thần Binh yêu thích mà không lo bị tụt Lực Chiến

  1. Tăng Bậc:

Nguyên Liệu: Đá Tiến Bậc Thần Binh, Sách Tiến Bậc Thần Binh và Ngân Lượng

Đá Tiến Bậc Thần Binh có thể nhận thông qua: Tìm Bảo, Cầu Phúc, Rương Thiên Đế

Sách Tiến Bậc Thần Binh có thể nhận thông qua: Tìm Bảo, Đoạt Bảo, Rương Thiên Đế

Thần Binh Tăng Bậc ngoài tăng cao chỉ số còn thay đổi ngoại hình

 

  1. Tăng Sao: Giúp tăng mạnh chỉ số Thần Binh

Nguyên Liệu: Đá Tăng Sao Thần Binh và Ngân Lượng

Đá Tăng Sao Thần Binh có thể nhận thông qua: Công Thành, PB Thần Binh, Đoạt Bảo

Tăng Sao Thần Binh thất bại giúp tăng điểm chúc phúc. Điểm chúc phúc đầy Tăng Sao nhất định thành công

Tăng Sao thất bại vẫn giúp tăng vĩnh viễn Lực Chiến

Cấp Sao Thần Binh càng cao sẽ yêu cầu Đá Tăng Sao cấp cao hơn

  1. Linh Kiện

Thần Binh khi Tiến Bậc Thành Công có thể trang bị thêm các Linh Kiện

Các Linh Kiện cũng có Phẩm Chất riêng. Phẩm Chất càng cao càng yêu cầu Bậc của Thần Binh cao mới có thể trang bị