Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Cẩm Nang] Hệ Thống Mỹ Nhân
19/04/2019 11:21
Quay về

Lục Đại Mỹ Nhân- Sủng Ái và Phù Trợ

Hành Tẩu Giang Hồ hiện đang có 6 Đại Mỹ Nhân sẵn sàng ra tay phù trợ các Đại Hiệp trên con đường hành tẩu. Vậy họ là ai và làm sao để có được sự Phù Trợ của họ?

Xà Thái Quân

Đát Kỷ

Bao Tự

Hạ Cơ

Tức Quy

Triệu Cơ

Đại Hiệp có thể chiêu mộ Mỹ Nhân thông qua vượt PB Bang. Ngoài lần vượt qua đầu tiên cũng đừng quên hàng ngày vào càn quét PB Bang để kiếm mảnh Mỹ Nhân giúp họ tăng cấp nhé

Tăng cấp mỹ nhân ngoài giúp Đại Hiệp gia tăng chỉ số còn giúp mở các Kỹ Năng Phù Trợ riêng biệt

Mỗi Mỹ Nhân có 3 kỹ năng Phù Trợ được mở ở các cấp độ 20, 50 và 80