Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Sự Kiện] Cập nhật sự kiện Hành Tẩu Giang Hồ V1
12/06/2019 11:03
Quay về

Quý Thiếu Hiệp thân mến!

Bổn trang xin ra mắt phiên bản mới Hành Tẩu Giang Hồ V1 với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 12/06/2019 đến hết ngày 18/06/2019 gồm những hoạt động mới sau đây:

1. LỰC CHIẾN BAY CAO

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12/06/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18/06/2019.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày hệ thống sẽ chỉ định một tính năng, tính năng chỉ định khi tiến cấp sẽ có xác suất bạo phát, tăng gấp đôi điểm chúc phúc và mở bán giảm giá nguyên liệu tiến cấp của tính năng chỉ định.

Ngày

Tính năng

Phần thưởng

12/09/2019

Thú Cưỡi

Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan *50; Thú Cưỡi Đan *5; 5 Vạn Bạc *1

Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan *60; Thú Cưỡi Đan *22; 5 Vạn Bạc *1

13/09/2019

Thần Khí

Thần Khí Tiến Cấp Đan *50; Thần Khí Đan *5; 5 Vạn Bạc *1

Thần Khí Tiến Cấp Đan *60; Thần Khí Đan *22; 5 Vạn Bạc *1

14/09/2019

Thần Binh

Đá Tăng Sao Thần Binh Lv1 *50;

Đá Tăng Sao Thần Binh Lv2 *10; 5 Vạn Bạc *1

Đá Tăng Sao Thần Binh Lv1 *50;

Đá Tăng Sao Thần Binh Lv2 *30; 5 Vạn Bạc *1

15/09/2019

Tăng Sao

Đá Tăng Sao Lv1 *50; Đá Tăng Sao Lv2 *30; 5 Vạn Bạc *1

Đá Tăng Sao Lv1 *65; Đá Tăng Sao Lv2 *65; 5 Vạn Bạc *1

16/09/2019

Cường Hóa

Đá Cường Hóa Lv1 *50;

Đá Cường Hóa Lv2 *10; 5 Vạn Bạc *1

Đá Cường Hóa Lv1 *50;

Đá Cường Hóa Lv2 *30; 5 Vạn Bạc *1

17/09/2019

Cánh

Bạch Vũ *50; Cánh Thuộc TÍnh Đan *1; 5 Vạn Bạc *1

Bạch Vũ *50; Cánh Thuộc TÍnh Đan *5; 5 Vạn Bạc *1

18/09/2019

Tẩy luyện

Đá Tẩy Luyện *22; Đá Tinh Luyện *5; 100 Vạn Bạc *1

Đá Tẩy Luyện *50; Đá Tinh Luyện *12; 100 Vạn Bạc *1

Giao diện hoạt động Lực Chiến Bay Cao

Giao diện hoạt động Lực Chiến Bay Cao

2. ƯU ĐÃI MỖI NGÀY

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12/06/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18/06/2019.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày chọn 1 tính năng tiến cấp trong game bán các vật phẩm với giá ưu đãi.

Điều kiện mua: Đạt cấp VIP chỉ định của hệ thống mới có thể mua.

Ngày

Tính năng

Phần thưởnng

12/09/2019

Thú Cưỡi

Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan *20; Thú Cưỡi Đan *5

Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan *50; Thú Cưỡi Đan *10

Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan *100; Thú Cưỡi Đan *15

13/09/2019

Thần Khí

Thần Khí Tiến Cấp Đan *20; Thần Khí Đan *5

Thần Khí Tiến Cấp Đan *50; Thần Khí Đan *10

Thần Khí Tiến Cấp Đan *100; Thần Khí Đan *15

14/09/2019

Thần Binh

Đá Tăng Sao Thần Binh Lv2 *10; Thần Binh Thạch Lv2 *1

Đá Tăng Sao Thần Binh Lv2 *20; Thần Binh Thạch Lv2 *2

Đá Tăng Sao Thần Binh Lv2 *30; Thần Binh Thạch Lv2 *4

15/09/2019

Tăng Sao

Đá Tăng Sao Lv2 *20

Đá Tăng Sao Lv2 *30

Đá Tăng Sao Lv2 *40

16/09/2019

Cường Hóa

Đá Cường Hóa Lv2 *10

Đá Cường Hóa Lv2 *20

Đá Cường Hóa Lv2 *30

17/09/2019

Cánh

Bạch Vũ *40; Cánh Thuộc TÍnh Đan *5

Bạch Vũ *50; Cánh Thuộc TÍnh Đan *10

Bạch Vũ *100; Cánh Thuộc TÍnh Đan *15

18/09/2019

Tẩy Luyện

Đá Tẩy Luyện *20; Đá Tinh Luyện *4

Đá Tẩy Luyện *50; Đá Tinh Luyện *8

Đá Tẩy Luyện *75; Đá Tinh Luyện *16

Giao diện hoạt động Ưu Đãi Mỗi Ngày

Giao diện hoạt động Ưu Đãi Mỗi Ngày

3. QUÀ NẠP MỖI NGÀY

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12/06/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 14/06/2019.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy "NẠP NB" trong game đạt điều kiện sẽ nhận được phần thưởng.

Lưu ý:

- Tích lũy nạp đủ các mốc 400NB và 800NB được nhận thưởng.

- Số lần nhận thưởng tối đa trong thời gian hoạt động: đạt mốc 400 được nhận tối đa 45 lần, đối với mốc 800 là 30 lần.

 

Tích Nạp

Phần thưởng

Số lần nhận

440

Rương Đá Lv4 *1

45

Hồn Châu *1

Chân - Linh Châu *2

Mảnh Mã Cụ *1

880

Rương Huyền Thiết *5

30

Chân - Bùa Đá Ngoại Thủ *2

Chân - Hồn Châu *3

Chân Linh Châu *10

Giao diện hoạt động Quà Nạp

4. HOẠT ĐỘNG BÁNH Ú KHAI TÂM

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12/06/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18/06/2019.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi treo máy luyện cấp tại Địa Cung và tham gia Phó bản Tổ đội có tỉ lệ nhận được các loại nguyên liệu: Lá Tre, Táo Đỏ, Nếp, Thịt Heo.

Diệt Thủ Lĩnh Dã Ngoại, VIP, Kiêu Hùng, Cá Nhân có thể nhận được Bí Phương.

Các loại nguyên liệu và thành phẩm bao gồm: Lá Tre, Táo Đỏ, Nếp, Thịt Heo, Bí Phương, Bánh Ú Táo Đỏ, Bánh Ú Thịt Heo, Bánh Ú Cát Tường, Bánh Ú Thập Cẩm là vật phẩm không khóa, có thể tiến hành Gửi Bán.

Công thức đổi vật phẩm:

Công thức

Vật phẩm

10 Lá Tre + 10 Nếp + 10 Thịt Heo + 100 Táo Đỏ

Bánh Ú Táo Đỏ *1

(Không khóa)

10 Lá Tre + 10 Nếp + 100 Thịt Heo + 10 Táo Đỏ

Bánh Ú Thịt Heo *1

(Không khóa)

100 Lá Tre + 100 Nếp + 100 Táo Đỏ + 1 Bí Phương

Bánh Ú Cát Tường *1

(Không khóa)

100 Lá Tre + 100 Nếp + 100 Thịt Heo + 1 Bí Phương

Bánh Ú Thập Cẩm *1

(Không khóa)

Sau khi sử dụng Bánh Ú Thập Cẩm sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm giá trị. Thông tin vật phẩm có thể nhận được từ Bánh Ú Thập Cẩm, Thiếu Hiệp vui lòng tham khảo thông tin bên dưới:

Vật phẩm

Phần thưởng

Bánh Ú Thập Cẩm

Rương Đá Lv5 *1

Rương Đá Lv4 *1

Rương Đá Lv3 *1

Kim Cương Toản Lv1 *10

Đá Kế Thừa Lv1 *10

Đá Tinh Luyện *20

Đá Tẩy Luyện *20

Exp Đan x3 *1

Exp Đan x2 *1

100 Vạn Bạc *1

Bạch Vũ *10

Thần Khí Tiến Cấp Đan *10

Thú Cưỡi Tiến Cấp Đan *10

Giao diện hoạt động Bánh Ú Khai Tâm

5. GÓI QUÀ VUI VẺ

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 12/06/2019.

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 14/06/2019.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Bổn Trang sẽ mở bán nhiều gói “Quà Vui Vẻ” để đồng hành cùng Quý Đại Hiệp trong thế giới của Hành Tẩu Giang Hồ, sau khi mua gói quà có thể nhận được phần thưởng hấp dẫn. Quý Đại Hiệp có thể tìm mua gói Quà Vui Vẻ tại webpay: https://pay.100d.mobiGiao diện hoạt động sẽ được làm mới vào lúc 00:00 mỗi ngày, xin quý Thiếu Hiệp hãy lưu ý kiểm tra giao diện và nhận thưởng.

Giao diện mua các gói Quà Vui Vẻ thông qua 100D webpay

Sau khi mua, vật phẩm trong gói quà sẽ được gửi trực tiếp vào túi của nhân vật.

Giao diện hoạt động Quà Vui Vẻ

Giao diện hoạt động Quà Vui Vẻ

 

Lưu ý quan trọng của hoạt động:

  • Tất cả các sự kiện Nạp chỉ tính tích lũy trên số NB mặc định của các gói nạp. Phần NB khuyến mãi 100%, 10% không được tính vào các sự kiện Nạp. Ví dụ: Thiếu Hiệp nạp gói 2000NB lần đầu tiên sẽ được khuyến mãi 100%, tức là nhận được 4000NB. Nhưng các sự kiện Nạp trong game chỉ được tính là tích lũy nạp 2000NB.
  • Thời gian của hoạt động được tính theo giờ của máy chủ (UTC + 07:00).
  • Đối với các hoạt động hạn giờ (Quà Nạp thời hạn 3 ngày, Quà Vui Vẻ thời hạn 5 ngày), chỉ có thể nhận được phần thưởng khi đáp ứng yêu cầu trong thời gian diễn ra hoạt động. Gói quà được mở bán có giới hạn thời gian và số lần mua, sau thời gian mở bán hoặc hết số lần mua sẽ không thể nhận được phần thưởng.
  • Mọi thắc mắc, phản hồi vui lòng liên hệ fanpage Hành Tẩu Giang Hồ.

Bổn trang đã điểm qua thông tin về những nội dung đặc sắc của phiên bản mới Hành Tẩu Giang Hồ V1 đến quý Thiếu Hiệp. Chúc quý Thiếu Hiệp có nhiều trải nghiệm thú vị cùng với Hành Tẩu Giang Hồ.

Bổn Trang kính bút!