Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Cẩm Nang] Tính Năng Rèn
19/04/2019 11:57
Quay về

Rèn: Tính năng cường các trang bị của nhân vật. Bao gồm 5 tính năng chính: Tăng Sao, Cường Hóa, Khảm Nạm, Tẩy Luyện, Tăng Phẩm

  1. Tăng Sao

Nguyên liệu: Đá Tăng Sao

Đá Tăng Sao có thể nhận thông qua: Săn Boss, PB Tăng Sao, Tống Liêu Chiến, mua Cửa Hàng

Cấp tăng sao bị giới hạn bới cấp độ nhân vật. Cấp sao cao sẽ yêu cầu Đá Tăng Sao cấp cao hơn

Tăng sao thất bại sẽ tăng điểm chúc phúc. Điểm chúc phúc đầy tăng sao nhất định thành công

Tăng sao thất bại cũng vĩnh viễn tăng lực chiến nhất định

Hãy chú ý tới Buff thuộc tính để tối ưu hóa Lực Chiến được tăng nhé

Cấp Tăng Sao có thể dễ dàng kế thừa qua trang bị mới

  1. Cường Hóa

Nguyên liệu: Đá Cường Hóa và Ngân Lượng

Đá Cường Hóa có thể nhận thông qua: Săn Boss, PB Cường Hóa, mua Cửa Hàng

Cấp Cường Hóa bị giới hạn bới cấp độ nhân vật. Cấp Cường Hóa cao sẽ yêu cầu Đá Cường hóa cấp cao hơn

Cường Hóa thất bại cũng vĩnh viễn tăng lực chiến nhất định

Hãy chú ý tới Buff thuộc tính để tối ưu hóa Lực Chiến được tăng nhé

Cấp Cường Hóa có thể dễ dàng kế thừa qua trang bị mới

  1. Khảm Nạm

Mỗi trang bị có thể khảm được 1 loại đá quý riêng biệt

Có thể khảm 6 viên đá trên 1 trang bị. Số lỗ đá quý bị giới hạn bởi cấp độ nhân vật

Nguyên liệu đục lỗ: Kim Cương Toản

Kim Cương Toản có thể nhận thông qua: hoạt động Rương Thiên Đế, Săn Boss, mua ở Cửa Hàng

Đá Quý có thể nhận thông qua: hoạt động Rương Thiên Đế, hoạt động Trộm Vàng, săn Boss

Lỗ khảm đá càng cao sẽ yêu cầu Kim Cương Toản cấp cao hơn

  1. Tẩy Luyện

Gồm 2 tính năng chính là Tẩy Luyện và Tinh Luyện

  1. Tẩy Luyện giúp thay đổi các thuộc tính trang bị cho phù hợp nhất với nhân vật.

Tẩy Luyện cần tiêu hao: Đá Tẩy Luyện

Đá Tẩy Luyện có thể nhận thông qua: PB tổ đội Nhạn Môn Chiến, Cầu Phúc, mua ở Cửa Hàng

Mỗi trang bị có 3 nhóm Tẩy Luyện. Mỗi nhóm có 3 dòng chỉ số ngẫu nhiên. Tẩy luyện từng nhóm sẽ làm các dòng chỉ số này thay đổi ngẫu nhiên về loại dòng chỉ số cũng như đẳng cấp các dòng tẩy

Đẳng cấp các dòng tẩy tăng dần từ: Trắng > Lục > Lam > Tím > Vàng > Cam > Ngân Quan > Kim Quan. Đẳng cấp càng cao thì giới hạn của tăng cấp khi Tinh Luyện sẽ càng lớn

Khi tẩy được 1 dòng hoặc 2 dòng riêng lẻ ưng ý có thể chọn tính năng khóa định để giữ nguyên các dòng đó. Điều này sẽ làm tiêu tốn thêm Đá Tẩy Luyện

  1. Tinh Luyện: Giúp cường hóa chỉ số các dòng Tẩy Luyện

Tinh Luyện cần tiêu hao: Đá Tinh Luyện

Đá Tinh Luyện có thể nhận thông qua: PB tổ đội Nhạn Môn Chiến, Cầu Phúc, mua ở Cửa Hàng

Tinh Luyện có thể ngẫu nhiên là tăng hoặc giảm các dòng chỉ số

Khi có dòng chỉ số đã đạt vừa ý, có thể chọn tính năng khóa định để giữ nguyên các dòng đó. Điều này sẽ làm tiêu tốn thêm Đá Tinh Luyện

  1. Tăng Phẩm

Giúp tăng phẩm chất trang bị nâng cao chỉ số

Phẩm chất trang bị tăng dần từ: Trang bị thường > Trác Việt > Hoàn Mỹ > Truyền Thuyết > Tuyệt Thế

Tăng Phẩm cần tiêu hao: Đá Huyền Thiết

Đá Huyền Thiết có thể nhận thông qua: hoạt động nạp mỗi ngày