Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Cẩm Nang] Thần Khí
25/04/2019 15:03
Quay về

Thần Khí: Ngoại Trang vũ khí giúp mạnh hóa nhân vật. Thần Khí có thể khảm Khí Hồn giúp tăng cao chỉ số nhân vật

Thần Khí gồm có 3 tính năng chính cần lưu ý là: Tiến Cấp, Ảo Hóa và Khí Hồn

  1. Tiến Cấp

Nguyên liệu: Thần Khí Tiến Cấp Đan

Thần Khí Tiến Cấp Đan có thể nhận thông qua: Cầu Phúc, PB Thần Khí, hoạt động Điệp Ảnh

Tiến cấp Thần Khí gia tăng điểm chúc phúc. Khi điểm chúc phúc đầy cần tiêu tốn mảnh Thần Khí thích hợp để Tiến Cấp

Mảnh Thần Khí có thể nhận được thông qua: Săn Boss

  1. Ảo Hóa

Ngoài Tiến Cấp Thần Khí để nhận các ngoại hình khác nhau thì vẫn có những Ảo Hóa Thần Khí khác người chơi có thể có được thông qua các sự kiện trong game

Các Ảo Hóa Thần Khí khi sở hữu đều gia tăng chỉ số cho nhân vật

Có thể linh động thay đổi giữa các Ảo Hóa giúp tăng độ thời trang mà vẫn không làm giảm Lực Chiến

  1. Khí Hồn

Thần Khí có thể khảm tối đa 8 loại hồn để hỗ trợ tăng chỉ số

Hồn được chia làm nhiều phẩm chất với chỉ số tắng dần: Trắng, , Lục, Lam, Tím, Vàng

  • Có thể thông qua tính năng Liệp Hồn để tìm kiếm Khí Hồn ưng ý cũng như tìm kiếm exp nâng cấp Khí Hồn
  • Có thể sử dụng Khí Hồn cấp thấp hoặc không dùng đến để làm nguyện liệu tăng Exp cho khí hồn cấp cao
  • Mỗi ngày người chơi đều có số lần Liệp Hồn miễn phí nhất định tùy theo cấp Vip
  • Phẩm chất liệp hồn càng cao, phẩm chất Khí Hồn nhận được càng cao
  • Liệp hồn tiêu hao Lịch Luyện hoặc NB
  • Lịch Luyện có thể nhận được thông qua: PB Hồng Môn Yến, Công Thành Chiến, Thủ Vệ Biên Cương