Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Cẩm Nang] Giới Thiệu Quân Hàm
19/04/2019 11:39
Quay về

Khi tham gia các hoạt động Luận Kiếm, Quyết Chiến sẽ nhận được Điểm Danh Vọng

Điểm Danh Vọng có thể sử dụng để tăng cấp Quân Hàm

Quân Hàm có 2 tính năng chính mà các Đại Hiệp cần quan tâm là Thuộc Tình và Bổng Lộc

  1. Thuộc Tính Quân Hàm

Chức vị của Quân Hàm càng cao thuộc tính buff nhận được càng lớn

  1. Bổng Lộc Quân Hàm

Chức vị của Quân Hàm càng cao Bổng Lộc mỗi ngày nhận càng nhiều

Thuộc tính Buff và Bổng Lộc Ngũ Trưởng

Thuộc tính Buff và Bổng Lộc Phiêu Kỵ Tướng

  1. Cửa Hàng

Danh Vọng ngoài việc dùng để xét chức vị Quân Hàm còn được dùng để mua Phù Văn Kỹ Năng và Tâm Pháp