Hành Tẩu Giang Hồ
Nhà phát hành: 100Độ
Hành tẩu giang hồ
Nhà phát hành: công ty 100Độ
[Tin Tức] Bảo trì máy chủ ngày 12/06/2019
11/06/2019 18:32
Quay về

Quý Thiếu Hiệp thân mến,

Để tiến hành cập nhật hoạt động tuần, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Hành Tẩu Giang Hồ trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì : Từ 07:00 dự kiến đến 09:00 ngày 12/06/2019 (UTC +07:00).
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Hành Tẩu Giang Hồ.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Thiếu Hiệp không thể đăng nhập vào game.
  • Nội dung bảo trì: Cập nhật nội dung hoạt động tuần và bảo trì máy chủ định kỳ.
  • Lưu ý:
    • Trong thời gian bảo trì, Thiếu Hiệp vui lòng không đăng nhập vào Hành Tẩu Giang Hồ để tránh thất thoát tài sản.
    • Mọi yêu cầu hỗ trợ - khiếu nại phát sinh từ việc cố gắng đăng nhập trong thời gian bảo trì sẽ không được giải quyết.

Rất mong quý Thiếu Hiệp thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thiếu Hiệp kịp thời cập nhật thông tin và sắp xếp thời gian đăng nhập hợp lí.

Bổn Trang kính bút!